Informacja prawna

1. Dane spółki

Serwis www.camaieu.pl (dalej jako „Serwis”) jest opracowany i edytowany przez spółkę prawa francuskiego CAMAÏEU INTERNATIONAL, SAS, z kapitałem w wysokości 29.681.792,00 EUR, zarejestrowaną we Francji w rejestrze handlowym (Registre du Commerce et des Sociétés) dla Lille Metropole pod numerem 345.086.177 (dalej jako „Camaïeu International”).
Siedziba Camaïeu International:
211 Avenue Brame, BP 229
59054 Roubaix Cedex 1
France
Telefon : +48 22 512 39 38
Wewnątrzwspólnotowy nr VAT: FR 47 345086177
E-mail: kontaktstrona@camaieu.com
Redaktor odpowiedzialny wydania: Constance de Polignac
Hosting Serwisu zapewnia: 
Ecritel
51 rue Le Peletier
75009 Paris
France

2. Korzystanie z Serwisu

Korzystanie z Serwisu oraz wszelkie działania polegające na nawigacji internetowej na stronach tego Serwisu zakładają akceptację bez zastrzeżeń niniejszej Informacji Prawnej.

3. Prawa własności intelektualnej i przemysłowej

Wszystkie treści Serwisu są chronione obowiązującymi przepisami prawa autorskiego oraz prawa własności intelektualnej i przemysłowej. Wszelkie znaki, nazwy domen, nazwy spółek i przedsiębiorstw oraz nazwy handlowe widniejące w Serwisie stanowią wyłączną własność Camaïeu International lub Camaïeu Polska Sp. z o.o. i jako takie korzystają z ochrony prawnej. Zabrania się wszelkiego ich kopiowania w jakimkolwiek celu, w jakikolwiek sposób i bez wyraźnej i uprzedniej zgody Camaïeu International. Camaïeu International nie udziela użytkownikom Serwisu licencji ani żadnych innych praw do zawartości Serwisu innych niż prawo odwiedzania Serwisu.

4. Treść Serwisu

Serwis jest portalem informacyjnym on-line zapewniającym klientom informacje na temat produktów i usług oferowanych przez Camaïeu International oraz służącym do prowadzenia handlu elektronicznego za pośrednictwem Internetu.
W Serwisie mogą znajdywać się linki zapewniające dostęp do innych stron internetowych lub innych źródeł internetowych. Camaïeu International nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie rzeczonych stron i źródeł zewnętrznych, za ich treść, reklamy, produkty, usługi, wszelką inną informację lub dane dostępne na stronach i źródłach zewnętrznych lub dostępne za ich pośrednictwem.
Camaïeu International informuje i zastrzega, że kolory, wzory i faktury materiałów przedstawione na zdjęciach mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.

5. Warunki użytkowania Serwisu

Zabrania się kopiowania, powielania, ponownego publikowania, pobierania, przepisywania, przekazywania i dystrybucji zawartości Serwisu w całości lub w części, w jakikolwiek sposób, dla jakichkolwiek celów, bez uprzedniej pisemnej zgody Camaïeu International.

6. Odpowiedzialność

W żadnym wypadku, Camaïeu International, a także Dyrekcja, Rada Administracyjna, wspólnicy i/lub jej pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności, z jakiegokolwiek tytułu, powodu lub przyczyny, za funkcjonalność Serwisu także za wszelkie szkody wynikające z użytkowania lub z niemożności użytkowania Serwisu. Oprogramowanie powiązane z Serwisem oraz sam Serwis mogą niewłaściwie funkcjonować oraz mogą zawierać wirusy lub inne potencjalnie niebezpieczne elementy. Użytkownik Serwisu ponosi całkowitą i bezwarunkową odpowiedzialność za straty, szkody i koszty wszelkiego rodzaju mogące wynikać z użytkowania Serwisu.

7. Linki

Bez uprzedniej pisemnej zgody Camaïeu International, zabrania się tworzenia linków do głównej strony Serwisu aktualnie dostępnej pod adresem www.camaieu.pl a także do pozostałych stron Serwisu.