Regulamin sprzedaży CAMAÏEU

Niniejsza strona (wraz z odnosnymi dokumentami) zawiera ogólne warunki sprzedazy („Regulamin sprzedazy”), na podstawie których dostarczamy wszelkie produkty (kazdy zwany dalej „Produktem”), dostepne na stronie internetowej www.camaieu.pl („Strona internetowa”). Przed zamówieniem na Stronie internetowej jakichkolwiek Produktów nalezy uwaznie zapoznac sie z trescia Regulaminu sprzedazy poniewaz jego akceptacja bedzie konieczna do finalizacji zamówienia na Stronie internetowej.

Regulamin sprzedazy obowiazuje pomiedzy:

Spólka CAMAÏEU INTERNATIONAL, spólka akcyjna uproszczona, z kapitalem w wysokosci 29.681.792,00 EUR, z siedziba pod adresem: 211 avenue Brame 59100 Roubaix, wpisana do Rejestru Handlu i Spólek dla miasta LILLE pod nr 345.086.177, posiadajaca wewnatrzwspólnotowy nr VAT FR 47345086177,

E-mail: obslugaklienta@camaieu.com

Zwana dalej „CAMAÏEU INTERNATIONAL”,

oraz

osoba fizyczna, bedaca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, odwiedzajaca i/lub chcaca dokonac zakupów na Stronie internetowej.

Zwana dalej „Klientem”,

Zwanymi dalej lacznie „Stronami”.

ARTYKUL 1 – PRZEDMIOT

1. Regulamin sprzedazy ma na celu okreslenie zasad i warunków sprzedazy na odleglosc pomiedzy CAMAÏEU INTERNATIONAL i Klientem, na etapie zamówienia, platnosci, dostawy i wysylki oraz procedure reklamacyjna.

2. Kazde zamówienie wymaga od Klienta akceptacji Regulaminu sprzedazy, przy czym Strony ustalaja, ze ich wzajemne stosunki beda uregulowane wylacznie przez Regulamin sprzedazy majacy zastosowanie do kazdej umowy sprzedazy zawieranej za posrednictwem Strony Internetowej.

3. Klient oswiadcza, ze posiada zdolnosc do zawarcia niniejszej umowy, tj. ze jest pelnoletni oraz posiada pelna zdolnosc do czynnosci prawnych.

4. Klient oswiadcza, ze nie dokonuje zakupów Produktów CAMAÏEU INTERNATIONAL w celu ich odsprzedazy.

5. CAMAÏEU INTERNATIONAL zastrzega sobie mozliwosc zmiany Regulaminu sprzedazy w kazdym czasie. Zmiany wchodza one w zycie z chwila publikacji na Stronie internetowej. W razie zmiany, zastosowanie znajduje Regulamin sprzedazy opublikowany na Stronie internetowej obowiazujacy w chwili zlozenia zamówienia przez Klienta.

ARTYKUL 2 – OFERTA

1. www.camaieu.pl jest strona internetowa, na której sa oferowane do sprzedazy artykuly prêt-à-porter i akcesoria mody. Produkty oferowane do sprzedazy przez CAMAÏEU INTERNATIONAL sa dostepne na Stronie internetowej na dzien odwiedzin Strony Internetowej przez Klienta i w granicach aktualnych stanów magazynowych. W razie niedostepnosci Produktu po zlozeniu zamówienia, CAMAÏEU INTERNATIONAL zobowiazuje sie niezwlocznie powiadomic o tym Klienta.

2. Istotne cechy Produktów oferowanych do sprzedazy na Stronie internetowej zostaly opisane i zaprezentowane z jak najwieksza dokladnoscia (rozmiar, kolor, sklad, opis, cena). Zdjecia ilustrujace Produkty moga odbiegac od ich rzeczywistego wygladu (kolor, rozmiar,...). Pelna oferta Produktów oraz warunki dostawy maja zastosowanie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Informacje umieszczone na Stronie internetowej nie stanowia oferty zawarcia umowy w mysl przepisów Kodeksu Cywilnego.

ARTYKUL 3 – CENY

1. Ceny Produktów zostaly podane na Stronie internetowej w zlotych polskich brutto, z uwzglednieniem wszystkich obowiazujacych podatków na dzien zamówienia. Nie uwzgledniaja one kosztów zwiazanych z transportem i wysylka, które sa widoczne dla Klienta w procesie zamówienia przed zatwierdzeniem zamówienia.

2. Cena podana na Stronie internetowej w chwili skladania zamówienia jest cena ostateczna, wiazaca Klienta. Po zlozeniu zamówienia cena zamówionych Produktów nie zmieni sie, niezaleznie od wprowadzonych przez CAMAÏEU INTERNATIONAL zmian cen lub rozpoczetych akcji promocyjnych lub wyprzedazowych.

3. CAMAÏEU INTERNATIONAL zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów znajdujacych sie na Stronie internetowej, wprowadzania nowych Produktów do sprzedazy, przeprowadzania i odwolywania akcji promocyjnych na stronach sklepu, badz wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa. 

ARTYKUL 4 – ZAMÓWIENIE

1. W celu zlozenia zamówienia na Stronie internetowej, Klient identyfikuje sie za posrednictwem swojego adresu e-mail i hasla dostepu. W celu zlozenia zamówienia po raz pierwszy, Klient musi sie zarejestrowac na Stronie internetowej zakladajac konto klienta. Za posrednictwem tego konta Klient bedzie mógl skladac zamówienia internetowe, zapamietywac ulubione Produkty, monitorowac historie zamówien, miec dostep do dokumentów sprzedazy. Klient powinien wypelnic formularz zgloszeniowy podajac nastepujace informacje: forme grzecznosciowa, imie, nazwisko, date urodzenia, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz ustalajac haslo. Informacje te beda niezbedne w celu przyjecia i zrealizowania zamówienia.  

2. Klient otrzyma równiez propozycje zarejestrowania sie w celu otrzymywania Newslettera od CAMAÏEU INTERNATIONAL i/lub od jej partnerów za posrednictwem sms i/lub mailowo. 

 

3. Zawarcie umowy sprzedazy pomiedzy CAMAÏEU INTERNATIONAL a Klientem nastepuje przez zlozenie przez Klienta zamówienia na Stronie internetowej, tzn. poprzez klikniecie przez Klienta w koncowym etapie zamówienia na opcje „Potwierdzam zamówienie”. Wybranie opcji „Potwierdzam zamówienie” oznacza zgode na zawarcie wiazacej umowy sprzedazy oraz wyrazna i nieodwolalna akceptacje cen i opisów dostepnych na Stronie internetowej Produktów. W celu umozliwienia Klientowi zweryfikowania/korekty swojego zamówienia, CAMAÏEU INTERNATIONAL stworzyla strony realizacji potwierdzenia i dodatkowej akceptacji w procesie skladania zamówienia. Po ostatnim kliknieciu potwierdzajacym, Klient nie moze odwolac zamówienia. Po zarejestrowaniu zamówienia, Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem zamówienia przez CAMAÏEU INTERNATIONAL. Przekazanie przez Klienta wszystkich danych wymaganych w procesie zamówienia oraz potwierdzenie przyjecia tego zamówienia przez CAMAÏEU INTERNATIONAL stanowia dowód zawarcia transakcji. CAMAÏEU INTERNATIONAL zastrzega sobie prawo odmowy przyjecia zamówien od Klientów, z którymi istnialby spór co do platnosci za wczesniejsze zamówienie dokonane na stronie www.camaieu.pl dopóki spór ten nie zostanie rozstrzygniety, a takze od Klientów, na koncie których pojawia sie bledny adres lub inny problem.

ARTYKUL 5 – PLATNOSC

Klient moze dokonac platnosci online za pomoca karty bankowej lub przelewu bankowego.

-          Platnosc online za pomoca karty bankowej

Na Stronie internetowej akceptowane sa karty: Carte Bleu, Visa i MasterCard - wydane w panstwach europejskich. Podczas finalizacji procesu zamówienia, Klient wpisuje numer swojej karty bankowej, jej termin waznosci oraz 3-cyfrowy kod bezpieczenstwa podany na odwrocie karty bankowej.

-          Platnosc przelewem

Aby dokonac platnosci przelewem bankowym, Klient wybiera swój bank z nastepujacej listy:
mBank, BGZ (Integrum), Alior Bank, Deutsche Bank, Bank BPH, Konto Inteligo, Bank Millennium, Volkswagen Bank, Toyota Bank, Kredyt Bank, Bank PKO BP, MultiBank, Bank Nordea, Polbank, Invest Bank, Bank Zachodni WBK, Bank Ochrony Srodowiska, FM Bank, IdeaBank, SGB, ING Bank Slaski, Citi Handlowy, Meritum Bank, SKOK, Bank Pocztowy, Credit Agricole, EuroBank, Alior Sync, BRE, GetBank, Bank PEKAO S.A., Raiffeisen Polbank, GetIn Bank, BNP Paribas, DnB Nord.

Po automatycznym przekierowaniu na strone banku, uzytkownik podaje swój login i haslo w celu identyfikacji.
Wniosek o dokonanie przelewu jest wypelniony automatycznie. Klient sprawdza, czy informacje zawarte we wniosku o przelew sa prawidlowe i dokonuje jego akceptacji. Klient otrzymuje od swojego banku kod aktywacyjny, który musi wpisac na stronie. Nastepnie Klient otrzymuje potwierdzenie zaplaty i zostaje przekierowany na strone camaieu.pl.

ARTYKUL 6 – KOSZTY I WARUNKI WYSYLKI, WARUNKI I TERMIN DOSTAWY

1. Klient moze wybrac jedna z opcji dostawy:

- Dostawa poczta na adres wskazany przez Klienta:

Zamówienie jest wysylane na adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej podany przez Klienta w procesie skladania zamówienia. CAMAÏEU INTERNATIONAL nie ponosi odpowiedzialnosci za dostarczenie przesylki na bledny adres, jesli zostal on podany przez Klienta z chwila skladania zamówienia. Jesli niemoznosc doreczenia przesylki wynika z winy Klienta, otrzyma on zwrot wartosci swojego zamówienia po potraceniu wysylki w dwie strony. Doreczanie przesylek przez kuriera odbywa sie w dniach roboczych w godzinach pracy, na podany przez Klienta adres. Odbiorca przesylki powinien przy odbiorze w obecnosci kuriera dokonac sprawdzenia stanu zewnetrznego przesylki, a takze jej zawartosci. W razie stwierdzenia wad lub uszkodzen odbiorca przesylki powinien w obecnosci kuriera sporzadzic protokól szkody.

- Dostawa do sklepu stacjonarnego:

Podczas skladania zamówienia, Klient moze wybrac opcje odbioru ze sklepu stacjonarnego CAMAÏEU INTERNATIONAL na terenie Polski. Po dotarciu przesylki do sklepu, Klient otrzymuje informacje e-mail. Przesylka pozostaje do odbioru w ciagu 30 dni kalendarzowych. Odbiorca przesylki powinien przy odbiorze w obecnosci pracownika sklepu dokonac sprawdzenia zawartosci przesylki. W razie stwierdzenia wad lub niezgodnosci z zamówieniem odbiorca powinien zglosic pracownikowi szkode.

Po uplywie ww. terminu, w razie nieodebrania przesylki przez Klienta i jej zwrotu do CAMAÏEU INTERNATIONAL, Klient otrzyma zwrot wartosci swojego zamówienia po potraceniu kosztów oraz wysylki w dwie strony.


- Ceny i terminy dostaw:

• Do domu

  •     Dostawa ekspresowa: 39 PLN – do 3 dni

• Do sklepu

  •     Dostawa do sklepu: 6 PLN – od 6 do 7 dni

ARTYKUL 7 – PRAWO ODSTAPIENIA 

1. Zgodnie z obowiazujacymi przepisami, Klient moze odstapic od Umowy w ciagu 14 dni kalendarzowych od otrzymania przesylki bez koniecznosci uzasadnienia odstapienia.

2. Aby skorzystac z prawa odstapienia, Klient sklada oswiadczenie, w którym jednoznacznie wyraza chec odstapienia od umowy (zalacznik Aneks 1).

Klient oswiadczenie odstapienia moze przeslac:
- mejlowo, na adres: obslugaklienta@camaieu.com
- poczta, na adres:
    CAMAIEU POLSKA
    Dzial Obslugi Klienta
    ul.Bitwy Warszawskiej 1920r. 7B
    02-366 Warszawa

Po otrzymaniu oswiadczenia o odstapieniu, CAMAIEU INTERNATIONAL przesle mejlowo Klientowi potwierdzenie otrzymania oswiadczenia na wskazany w oswiadczeniu adres e-mail.

3. Klient zwraca zamówiony Produkt najpózniej w terminie 14 dni nastepujacych po zlozeniu oswiadczenia o odstapieniu. CAMAÏEU INTERNATIONAL nie bedzie akceptowac zwrotu rzeczy w stanie wskazujacym na korzystanie z niej w sposób wykraczajacy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania. W zwiazku z tym zwroty Produktów noszonych, niekompletnych, zniszczonych, uszkodzonych lub pobrudzonych przez Klienta nie beda przyjmowane.

Produkt nalezy odeslac wraz z wlasciwie wypelnionym listem przewozowym na nastepujacy adres:
    GEFCO POLSKA Sp.z.o.o
    ul. Ks Jerzego Popieluszki 17
    55-080 Katy Wroclawskie

4. Zwroty Produktów noszonych, niekompletnych, zniszczonych, uszkodzonych lub pobrudzonych przez Klienta nie beda przyjmowane. Ze wzgledów higienicznych, nie jest mozliwy ani zwrot, ani wymiana, Produktów z dzialów: rajstopy, kolczyki do ciala i do uszu. Z prawa odstapienia wylacza sie równiez Produkty personalizowane, wykonane lub bedace przedmiotem poprawek krawieckich wedlug wskazówek Klienta.

5. CAMAÏEU INTERNATIONAL zwraca Klientowi wplacona kwote (cena Produktów oraz koszty wysylki) w ciagu 14 dni od dnia zawiadomienia CAMAÏEU INTERNATIONAL przez Klienta o odstapieniu. W razie zwrotu przesylki poczta (list lub paczka), zwrot platnosci moze zostac wstrzymany do chwili otrzymania zwracanego Produktu lub do okazania przez Klienta dowodu wysylki zwracanych Produktów, w zaleznosci od tego, które z tych wydarzen nastapi wczesniej.

Wplacona kwota zwracana jest w takiej samej formie, w jakiej Klient dokonal platnosci w procesie poczatkowej transakcji chyba, ze Klient wyraznie zgadza sie na zastosowanie innego rozwiazania.Spólka CAMAIEU INTERNATIONAL nie ma obowiazku zwrotu kosztu wysylki, jesli Klient nie dokonal zwrotu calosci swojego zamówienia. CAMAÏEU INTERNATIONAL nie ma obowiazku zwrotu kosztów dodatkowych, jesli Klient wybral opcje dostawy drozsza niz standardowa.

ARTYKUL 8 – WYMIANA 

CAMAÏEU INTERNATIONAL nie przewiduje mozliwosci wymiany zamówionego Produktu na inny, z zastrzezeniem postanowien art. 10 Regulaminu sprzedazy.
Aby wymienic Produkt, Klient powinien odstapic od Umowy w odniesieniu do danego Produktu zgodnie z artykulem 7 Regulaminu sprzedazy, a nastepnie zlozyc zamówienie na kolejny Produkt.

ARTYKUL 9 – PRZENIESIENIE WLASNOSCI / PRZENIESIENIE RYZYKA

Produkty pozostaja wlasnoscia CAMAÏEU INTERNATIONAL do calkowitego oplacenia zamówienia. Przeniesienie ryzyka ich utraty lub uszkodzenia nastepuje z chwila dostarczenia i przyjecia dostawy przez Klienta.

ARTYKUL 10 – GWARANCJA PRAWNA

1. Produkty oferowane w sklepie sa fabrycznie nowe i oryginalne. CAMAÏEU INTERNATIONAL odpowiada za jakosc Produktów na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

2. Kazdy Produkt kupiony na Stronie internetowej moze byc reklamowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami Kodeksu Cywilnego dotyczacymi rekojmi, jezeli w ciagu dwóch lat od jego wydania Klientowi stwierdzona zostanie wada stanowiaca o jego niezgodnosci z umowa.
Gwarancja ta pozwala Klientowi domagac sie:
a) usuniecia wady lub wymiany produkty na wolny od wad – w rozsadnym terminie i bez kosztów dodatkowych dla Klienta, albo
b) w przypadku kiedy usuniecie wady lub wymiana produktu nie sa mozliwe, calkowitego lub czesciowego zwrotu wartosci Produktu przez CAMAIEU INTERNATIONAL.

3.Wszelkie roszczenia wynikajace z Gwarancji prawnej, Klient proszony jest przeslac droga pocztowa.

W przypadku reklamacji droga pocztowa, nalezy wskazac przyczyny reklamacji oraz informacje niezbedne do zidentyfikowania zamówienia: numer i date zlozenia zamówienia na Stronie internetowej. Informacje te znajduja sie na dostarczonym wraz z zamówieniem liscie przewozowym lub w e-mailu potwierdzajacym przyjecie zamówienia do realizacji.

Pisemna reklamacje nalezy wyslac na nastepujacy adres:
    CAMAIEU POLSKA
    Dzial Obslugi Klienta
    ul.Bitwy Warszawskiej 1920r. 7B
    02-366 Warszawa

Produkt wraz z kopia pisemnej reklamacji, nalezy przeslac na nastepujacy adres:
    GEFCO POLSKA Sp.z.o.o
    Ul. Ks Jerzego Popieluszki 17
    55-080 Katy Wroclawskie

Mejlowo: Nasze konsultantki odpowiadaja Panstwu droga mejlowa od poniedzialku do piatku przez zakladke „Kontakt”.

4. CAMAÏEU INTERNATIONAL rozpatrzy reklamacje w odpowiednim terminie i poinformuje Klienta o sposobie jej zalatwienia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zlozonej droga pocztowa, Klient otrzyma zwrot poniesionych, celowych kosztów wyslania wadliwego Produktu.

W przypadku nie uwzglednienia reklamacji, Produkt zostanie odeslany Klientowi wraz z informacja o niezasadnosci reklamacji.

W przypadku zlozenia reklamacji w sklepie stacjonarnym CAMAÏEU INTERNATIONAL, po jej rozpatrzeniu CAMAÏEU INTERNATIONAL umozliwi Klientowi odbiór Produktu lub kwoty pienieznej wraz z przyslugujacym zwrotem kosztów, w sklepie, w którym zlozona zostala reklamacja.

ARTYKUL 11 – REKLAMACJE

W celu uzyskania dodatkowych informacji, dokonania reklamacji oraz w przypadki pytan dotyczacych ogólnych warunków sprzedazy lub Produktów oferowanych na stronie www.camaieu.pl, Klient moze zwrócic sie do dzialu obslugi klienta spólki CAMAIEU INTERNATIONAL w Polsce:

Droga mejlowa: obslugaklienta@camaieu.com

Za posrednictwem Strony internetowej: www.camaieu.pl , w zakladce „Kontakt”.

Poczta, na nastepujacy adres:

    CAMAIEU POLSKA
    Dzial Obslugi Klienta
    ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7B
    02-366 Warszawa

ARTYKUL 12 – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PORTALE SPOLECZNOSCIOWE

1. Wyrazenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez CAMAÏEU INTERNATIONAL danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z pózn. zm.) jest dobrowolne, jednakze brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemozliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.
Wiecej informacji na temat ochrony danych osobowych, administratora danych osobowych i praw Klienta znajduje sie w zakladce « Polityka prywatnosci ».

2. CAMAÏEU INTERNATIONAL stosuje wtyczki do portali spolecznosciowych. Portal spolecznosciowy, którego przycisk widnieje na Stronie internetowej moze zidentyfikowac Klienta, nawet jesli nie korzystal on dotad z tego przycisku podczas przegladania Strony internetowej. Tego rodzaju wtyczki pozwalaja portalom spolecznosciowym na sledzenie nawigacji Klienta na Stronie internetowej w zwiazku z samym tylko faktem aktywowania na komputerze jego konta na danym portalu spolecznosciowym (rozpoczeta sesja) w trakcie przegladania przez niego Strony internetowej. CAMAÏEU INTERNATIONAL nie ma wplywu na technologie stosowane przez portale spolecznosciowe w celu gromadzenia danych na temat przegladania przez Klienta Strony internetowej pozostajacych w zwiazku z udostepnionymi im danymi osobowymi. CAMAÏEU INTERNATIONAL zacheca Klientów do zapoznania sie z polityka ochrony prywatnosci stosowana przez te portale spolecznosciowe w celu uzyskania informacji w jakich celach portale te wykorzystuja informacje na temat przegladania stron przez Klienta, które moga pozyskac dzieki takim wtyczkom.

ARTYKUL 13 – INFORMACJE DOTYCZACE USLUG SWIADCZONYCH DROGA ELEKTRONICZNA

1. CAMAÏEU INTERNATIONAL swiadczy na rzecz Klienta nastepujace uslugi droga elektroniczna:
- umozliwianie zawierania on-line umów sprzedazy Produktów zgodnie z Regulaminem sprzedazy,
- umozliwienie zakladania kont Klienta,
- przesylanie zamówionej informacji handlowej dotyczacej Produktów.

2. Klient uprawniony jest do odstapienia od umów sprzedazy Produktów zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i na zasadach okreslonych w art. 7 i 10 Regulaminu sprzedazy.

3. Warunki techniczne swiadczenia przez CAMAÏEU INTERNATIONAL uslug droga elektroniczna sa nastepujace:
- dostep do sieci Internet,
- korzystanie z przegladarki internetowej,
- posiadanie konta poczty elektronicznej.

Korzystanie z innej przegladarki nie gwarantuje poprawnego korzystania ze Strony internetowej i wszystkich jej funkcjonalnosci, zwlaszcza skladania zamówien.

ARTYKUL 14 – ODPOWIEDZIALNOSC

CAMAÏEU INTERNATIONAL nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie niedogodnosci lub szkody wynikajace z uzytkowania sieci telefonicznej lub internetowej, zwlaszcza za przerwy w dostawie uslug operatorów ani za zdarzenia sily wyzszej. CAMAÏEU INTERNATIONAL nie ponosi takze odpowiedzialnosci za wszelkie uchybienia jej obowiazkom umownym, wynikle badz z winy Klienta, badz z dzialania osób trzecich, badz z przypadków sily wyzszej.

ARTYKUL 15 – PRAWO WLASCIWE

Regulamin sprzedazy podlega prawu polskiemu.

Aneks 1: Model oswiadczenia o odstapieniu od umowy

MODEL OSWIADCZENIA O ODSTAPIENIU OD UMOWY

(Ponizszy formularz nalezy wypelnic i odeslac jedynie w przypadku checi odstapienia od umowy)


Oswiadczenie o odstapieniu od umowy nalezy przeslac na adres:

CAMAIEU POLSKA
DZIAL OBSLUGI KLIENTA
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7B
02-366 WarszawaNiniejszym, oswiadczam, iz odstepuje od umowy kupna-sprzedazy nastepujacych artykulów(*)/uslug(*):

Zamówione (*)/Otrzymane (*) w dniu:………………
Nazwisko konsumenta:
Adres konsumenta:

Podpis konsumenta (podpisac wylacznie w przypadku wyslania oswiadczenia poczta):
Data:


(*) niepotrzebne skreslic

Aktualizacja 07/03/2019

Początek strony